SpStinet - vwpChiTiet

 

Tiết kiệm năng lượng ở khách sạn: tiềm năng lớn

Theo nghiên cứu mới đây của các nhà nghiên cứu thuộc Viện Môi trường và Tài nguyên, có thể tiết kiệm từ 20-30% tổng chi phí năng lượng của khách sạn, gần 91 triệu kWh điện/năm tương đương hơn 148 tỷ đồng/năm, giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính khoảng 143.396 tấn CO2/năm nếu tất cả khách sạn tại TP.HCM đều thực hiện tốt các giải pháp về tiết kiệm năng lượng (TKNL).

Đọc tiếp...

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả