SpStinet - vwpChiTiet

 

Tiếng ồn giao thông ở Hà Nội

Đề tài do TS Ngô Hà Sơn thực hiện nhằm đánh giá thực trạng tiếng ồn giao thông ở Hà Nội.

Nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát đo độ ồn trên một số tuyến giao thông có lưu lượng xe lớn, tương đối điển hình của Hà Nội như: đường Xuân Thủy, Ngã Tư Vọng, Phạm Văn Đồng, nút giao thông Cầu Giấy. Tốc độ lấy mẫu là 10 mẫu/giây nhằm đo mức ồn tương đương theo tiêu chuẩn xây dựng TCXD 175:1990. Điều kiện khi khảo sát độ ồn là trời không mưa, giao thông trên đường bình thường và đo liên tục từ 6-13 giờ trong ngày.
Kết quả cho thấy, nếu sử dụng thông số mức ồn tương đương trung bình Ltd để đối chiếu với đường cong NR nhằm xác định trị số mức ồn thì thấp hơn so với trị số mức ồn trong TCXD 150:1986. Nếu chọn mức ồn tương đương trung bình lớn nhất tương ứng hoặc vượt 10% thời gian đo (L10) hoặc tương đương mức ồn của một xe thì trị số mức ồn rất gần với đặc tính tiếng ồn đường giao thông (81-85dB,A). Căn cứ vào tiêu chuẩn xây dựng TCVN 175:1990 thì mức ồn trên đã vượt quá yêu cầu cho phép đối với các công trình công cộng.
Đề tài kiến nghị chọn mức ồn tương đương trung bình lớn nhất để xác định trị số mức ồn, sử dụng đường cong NR để đánh giá mức ồn.
BH (Theo Tạp chí Cầu đường, số 6/08)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả