SpStinet - vwpChiTiet

 

Tiếng nói tiếng Việt trên thiết bị di động

Nhóm các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu quốc tế MICA, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã nghiên cứu, xây dựng thành công phần mềm trợ lý ảo sử dụng tiếng nói tiếng Việt trên thiết bị di động VIVA - Vietnamese Voice Assistant.

Phần mềm cho phép người dùng ra lệnh bằng tiếng nói tiếng Việt tự nhiên (theo khuôn dạng bất kỳ) để thực hiện trên thiết bị di động các việc như:

1. Các chức năng với tin nhắn SMS gồm: nhập nội dung tin nhắn bằng tiếng nói và thông báo bằng tiếng Việt khi có tin nhắn, đọc nội dung tin nhắn tiếng Việt cả có dấu và không dấu cũng như nhập nội dung trả lời tin nhắn bằng tiếng nói;

2. Tra cứu các thông tin bằng tiếng nói tiếng Việt tự nhiên: cho phép đặt câu hỏi để tra cứu các thông tin theo khuôn dạng câu bất kỳ, sau đó hệ thống sẽ tìm kiếm rồi hiển thị kết quả và đọc nội dung trả lời; cung cấp các thông tin thời tiết các vùng miền hay tỷ giá vàng, ngoại tệ...

Phần mềm phục vụ hiệu quả việc tương tác giữa người và thiết bị thông minh trở nên tự nhiên, giúp thiết bị trở nên thân thiện và dễ sử dụng, đặc biệt hữu ích đối với trẻ em, người già hay người tàn tật.

Nguồn: Tạp chí KH&CN Việt Nam

Các tin khác: