SpStinet - vwpChiTiet

 

Tiền và quyền của người tiêu dùng

Chủ đề của tổ chức Quốc tế người tiêu dùng  (CI - Consumers International) năm nay tập trung vào các vấn đề quyền của người tiêu dùng với phương châm người tiêu dùng đã bỏ tiền ra mua một hàng hóa/dịch vụ thì họ phải được hưởng hàng hóa/dịch vụ tương xứng. Điều này cũng là thực trạng nóng bỏng ở Việt Nam hiện nay.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả