SpStinet - vwpChiTiet

 

Bộ KH&CN và Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ký kết hợp tác

Chiều 05/01, Bộ KH&CN đã phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ký Chương trình hợp tác 2015 -2020.
Tham dự chương trình gồm có Bộ trưởng Bộ KH&CN - Nguyễn Quân, Thứ trưởng Bộ KH&CN - Phạm Công Tạc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - GS. TSKH. Đặng Vũ Minh cùng nhiều đại biểu, khách mời.
 
"Chương trình phối hợp tập hợp và phát huy tối đa tiềm lực trí tuệ của đội ngũ KH&CN thuộc mọi thành phần kinh tế", được thực hiện với mục tiêu nâng cao nhận thức đội ngũ trí thức KH&CN về các chủ trương, đường lối của, chính sách của Đảng và Nhà nước về khoa học học công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa. Đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả Bộ KH&CN và Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam nhằm tạo ra cơ chế phối hợp chặt chẽ, động viên tối đa tiềm năng sáng tạo của lực lượng khoa học và công nghệ trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội.
 
Vì vậy, Bộ KH&CN cùng Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam cùng tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời thảo luận và đề ra kế hoạch phối hợp trong thời gian tới nhằm tập hợp, động viên và phát huy tối đa tiềm năng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam.
 
Trong những năm qua Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam phát huy tốt sự hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện của Bộ KH&CN và vươn lên mạnh mẽ thể hiện được vị trí, vai trò của một tổ chức đại diện cho đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
 
 
Bộ trưởng Bộ KH&CN - Nguyễn Quân phát biểu tại Hội nghị.
 
Bộ trưởng Nguyễn Quân đánh giá về kết quả sau 20 năm ký kết chương trình: "Trong 20 năm qua Bộ KH&CN và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã phối hợp thực hiện được rất nhiều công việc. Trong đó việc rất quan trọng đó là tăng cường tiềm lực của nền KH&CN của đất nước chúng ta.Từ các bậc quản lý Nhà nước cho tới các đơn vị sự nghiệp vấn đề được đặt lên trên hết đó là đội ngũ trí thức khoa học công nghệ cùng mọi tiềm lực kinh tế. Có thể nói điều này đem đến hiệu quả phát triển chung của đất nước chúng ta".
 
Về giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam, qua gần 2.000 công trình tham dự giải và gần 700 công trình đoạt giải thưởng trong 20 năm, hiệu quả kinh tế - xã hội đạt được rất to lớn. Các công trình được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất đời sống, giải quyết các yêu cầu của thực tiễn, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao. Về Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc trong hơn 10 năm đã có gần 3.638 đề tài dự thi và 789 đề tài đoạt giải.
 
 Bộ trưởng Bộ KH&CN - Nguyễn Quân cùng Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - GS. TSKH Đặng Vũ Minh, tiến hành Lễ ký kết Chương trình hợp tác khung giai đoạn 2016 - 2020.
 
Lễ ký kết Chương trình hợp tác khung giai đoạn 2016 - 2020 nhằm tăng cường sự hợp tác giữa Bộ KH&CN và Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của mỗi bên theo chức năng nhiệm vụ của mình. Để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
Chương trình ký kết 5 năm và kế hoạch hàng năm với hai nội dung chủ yếu. Thứ nhất, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, các tổ chức thành viên và đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với Bộ KH&CN trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển KH&CN. Thứ hai, Bộ KH&CN tăng cường hợp tác, phối hợp, hỗ trợ Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam và các tổ chức thành viên, tổ chức trực thuộc.
Nguồn: khoahocphattrien.vn

Các tin khác: