SpStinet - vwpChiTiet

 

Bộ KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng KH&CN

Với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp chủ động trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản xuất kinh doanh, Bộ KH&CN đã hỗ trợ Công ty Cổ phần Thuỷ sản Bình An thành lập Viện Nghiên cứu Thuỷ sản và Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang thành lập Trung tâm Nghiên cứu Khoa học.
Để giúp 2 đơn vị này đi vào hoạt động và định hướng công tác nghiên cứu khoa học giai đoạn 2011-2015, ngày 15/5/2010, lãnh đạo các vụ chức năng và chuyên gia của Bộ KH&CN đã có buổi làm việc với lãnh đạo và các cán bộ nghiên cứu của 2 doanh nghiệp này.

 Tại buổi làm việc, chuyên viên cao cấp, Trưởng ban KH&CN Địa phương  TS Hồ Ngọc Luật đã thuyết trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học, định hướng, mục tiêu và phương pháp tổ chức nghiên cứu giai đoạn 2011-2015 của Công ty Cổ phần Thuỷ sản Bình An; kế hoạch giúp Trung tâm Nghiên cứu Khoa học của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang triển khai nghiên cứu, ứng dụng và thực hiện các đề tài khoa học cấp nhà nước do Bộ KH&CN hỗ trợ. Chuyên gia về năng suất chất lượng Nguyễn Hữu Thái Hoà đã giới thiệu đề tài: Nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua việc áp dụng các giải pháp tiên tiến và công cụ cải tiến năng suất chất lượng, và trình bày kế hoạch khảo sát hỗ trợ Bình An và Dược Hậu Giang đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm.

 Các doanh nghiệp cảm ơn Bộ KH&CN đã hỗ trợ trong suốt thời gian vừa qua. Đó thực sự là những cú hích quý báu tạo động lực cho sự phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới, thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, nhà quản lý, nhà khoa học. Các doanh nghiệp bày tỏ mong muốn luôn nhận được sự hỗ trợ của Bộ cả về tài chính và đào tạo nhân lực trong thời gian tiếp theo.


VH (Theo Tchdkh.org.vn)

 


Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả