SpStinet - vwpChiTiet

 

Thực trạng và phương hướng đào tạo kỹ thuật viên dinh dưỡng và tiết chế và kỹ thuật viên kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm

Đề tài do các tác giả Nguyễn Đỗ Huy và Lê Thị Hợp (viện Dinh dưỡng) thực hiện đánh giá thực trạng nhân lực làm công tác dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm và nhu cầu loại hình đào tạo này.

Nghiên cứu thực hiện trong năm 2005 với các cán bộ lãnh đạo, cán bộ làm công tác chuyên môn về dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc Sở y tế 64 tỉnh/thành, 64 Trung tâm y tế dự phòng tỉnh/thành phố, 40 quận huyện được lựa chọn; các cán bộ lãnh đạo, cán bộ làm công tác chuyên môn về dinh dưỡng tiết chế của 108 bệnh viện Trung ương và bệnh viện đa khoa thuộc 64 tỉnh/thành; lãnh đạo và giảng viên có liên quan tới giảng dạy dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm của 20 trường cao đẳng/trung học y tế trong cả nước.
Kết quả cho thấy, cơ cấu và số lượng cán bộ làm công tác dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở y tế tuyến tỉnh và tuyến huyện đều thiếu. Nhu cầu tập huấn, đào tạo về dinh dưỡng tiết chế và vệ sinh an toàn thực phẩm đều rất cao và cấp bách ở tất cả tuyến huyện và tuyến tỉnh. Hơn 95% các nhà quản lý (Sở y tế, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh…) có nhu cầu về đào tạo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Tỷ lệ lựa chọn cả 3 loại hình đào tạo (bổ túc/tập huấn, tại chức và đào tạo tập trung) cho 2 loại kỹ thuật viên của nhóm lãnh đạo/quản lý luôn luôn cao hơn các nhóm khác, tỷ lệ thấp nhất cũng đạt 63,2% cho loại hình đào tạo tập trung… Từ đó đề tài đưa ra khuyến nghị là tổ chức bồi dưỡng, bổ túc về dinh dưỡng, tiết chế và vệ sinh an toàn thực phẩm cho đội ngũ cán bộ hiện đang công tác tại tỉnh, huyện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cho ngành nghề mới (kỹ thuật viên dinh dưỡng tiết chế và kỹ thuật viên kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm); tổ chức tốt công tác đào tạo hai chuyên ngành mới tại trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 4/2008)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả