SpStinet - vwpChiTiet

 

Thực trạng và nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân xã Minh Lập huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

Đề tài do các tác giả Lê Văn Tuấn và Nguyễn Văn Sơn (trường ĐH Y khoa Thái Nguyên) thực hiện nhằm đánh giá thực trạng và nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân xã Minh Lập, từ đó xác định rõ hơn các vấn đề và các tồn tại để có thể thử nghiệm các giải pháp khả thi.

Nghiên cứu thực hiện từ 5/2006-3/2007 tại xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.
Kết quả, tỷ lệ chủ hộ là người dân tộc là 60%, trong đó chủ yếu là dân tộc Nùng và Sán Dìu, 88% các chủ hộ có nghề nghiệp làm ruộng và 79,3% các chủ hộ có trình độ học vấn từ tiểu học trở lên. Thực trạng và nhu cầu khám chữa bệnh như sau: tỷ lệ hộ gia đình có người ốm là 77,3%, tỷ lệ người ốm là 25,1%; triệu chứng thường gặp là ho (49,7%) và sốt (37,6%). Tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh khi bị ốm là 55,4%. Người dân chọn trạm y tế xã (70,1%) và bệnh viện huyện, khu vực (27,6%) là nơi khám chữa bệnh. Tiêu chí chọn cơ sở khám chữa bệnh của người dân khi bị ốm chủ yếu dựa vào cơ sở khám chữa bệnh gần nhà (35,6%) và cơ sở đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (26,4%). Lý do người ốm không đi khám chữa bệnh chủ yếu là do bệnh nhẹ và mua thuốc theo đơn cũ.

LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 3/2008)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả