SpStinet - vwpChiTiet

 

Thực trạng nguồn nhân lực và sử dụng y học cổ truyền tại Vĩnh Phúc

Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Tuấn Bình (Cục Y tế Bộ Công an) và Tôn Mạnh Cường (Phòng Y tế thị xã Phúc Yên) đánh giá thực trạng nguồn nhân lực và tình hình sử dụng y học cổ truyền (YHCT) tại tuyến xã, phường thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

Phương pháp thực hiện là nghiên cứu dịch tễ học mô tả cắt ngang, kết hợp nghiên cứu định tính với nghiên cứu định lượng. Địa bàn nghiên cứu là 137 xã, phường thuộc 9 huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

Kết quả cho thấy, nhân lực YHCT chiếm 12,5% nhân lực toàn khối xã, phường; bác sĩ YHCT chiếm 5,1%; y sĩ YHCT chiếm 38,6%; y sĩ định hướng YHCT chiếm 43,7%. Về tình hình sử dụng YHCT, tỷ lệ mắc bệnh tại cộng đồng là 40,9%; trong đó sử dụng YHCT là 77,1%; điều trị thuốc YHCT đơn thuần 37,3%; kết hợp thuốc YHCT và không dùng thuốc là 40,7%; không dùng thuốc đơn thuần là 22%. Dịch vụ YHCT do bệnh nhân tự chi trả theo quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, bảo hiểm y tế chưa chi trả.
 
TN (nguồn: TC KH&CN - Chuyên san KHTN & Kỹ thuật, số 6/2014)

 

Các tin khác: