SpStinet - vwpChiTiet

 

Thực trạng nguồn cung cấp dịch vụ y học cổ truyền khu vực y tế tư nhân ở các tỉnh phía Bắc

Đề tài do các tác giả Phạm Vũ Khánh và Nguyễn Văn Mạn (Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam) thực hiện nhằm mô tả thực trạng nguồn cung cấp dịch vụ y học cổ truyền (YHCT) tại khu vực y tế tư nhân ở các tỉnh phía Bắc; tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng tới việc cung cấp dịch vụ YHCT tại khu vực y tế tư nhân ở các tỉnh phía Bắc.

Nghiên cứu tiến hành từ 10/2005-10/2007 tại 3 tỉnh Bắc Ninh, Hà Tây và Quảng Ninh với 124 người hành nghề y tế tư nhân YHCT.
Kết quả, trình độ văn hoá của những người hành nghề y tế tư nhân YHCT: trung học phổ thông chiếm 41,9%, tiểu học chiếm 2,4%, trung học cơ sơ 17,7%, trung học chuyên nghiệp 18,5%, đại học – sau đại học 17,7%. Có 96,8% người hành nghề y tế tư nhân YHCT đã qua các lớp hoặc khoá đào tạo chuyên ngành YHCT; 3,2% không qua đào tạo về YHCT. Văn bằng, chứng chỉ về YHCT: 24,2% có bằng, 53,2% có chứng chỉ, 20,2% không có văn bằng chứng chỉ, 2,4% có các loại giấy tờ khác chứng nhận đã học YHCT; 59,7% có giấy phép hành nghề y dược tư nhân. Tỷ lệ các phương pháp điều trị được sử dụng tại các cơ sở y tế tư nhân YHCT: thuốc YHCT 100%, châm cứu 50,8%, xoa bóp - bấm huyệt 45,2%, dưỡng sinh 15,3%, phương pháp khác (giác hơi, chườm nóng, điện phân…) 7,3%. Dạng thuốc YHCT thường dùng để điều trị chủ yếu là dạng thang sắc uống (98,4%). Nhu cầu đào tạo của khối y tế tư nhân: nhu cầu học thêm về YHCT 59,7%; yêu cầu học thêm về YHCT (chủ yếu là lý luận cơ bản YHCT) 22,6% và bệnh học YHCT 20,2%; yêu cầu về loại hình đào tạo chủ yếu là tại địa phương. Hoạt động giám sát của nhà nước: có giám sát 72,6%, chủ yếu là giám sát về hoạt động chuyên môn. Những khó khăn gặp phải trong hoạt động chuyên môn của các cơ sở hành nghề y dược tư nhân YHCT: thiếu kiến thức về y học hiện đại, không kiểm soát được chất lượng thuốc YHCT.
 
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 2/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả