SpStinet - vwpChiTiet

 

Thực trạng mức độ trí tuệ cảm xúc của giám đốc doanh nghiệp tư nhân TP.HCM thông qua trắc nghiệm MSCEIT 

Nghiên cứu do Th.S Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao (Đại học Sài Gòn) thực hiện, khảo sát 120 giám đốc doanh nghiệp tư nhân tại TP.HCM bằng phương pháp trắc nghiệm MSCEIT để tìm hiểu mức độ trí tuệ cảm xúc của các giám đốc doanh nghiệp.
 

Hình minh họa.

Vai trò của trí tuệ cảm xúc đối với các nhà quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp đã được thừa nhận. Tuy nhiên, các chương trình đào tạo hiện nay chỉ chú trọng kiến thức chuyên ngành mà chưa chú trọng rèn luyện những phẩm chất, kỹ năng và trí tuệ cảm xúc cần thiết cho một giám đốc doanh nghiệp. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá thực trạng về những vấn đề liên quan để có một chương trình đào tạo trí tuệ cảm xúc toàn diện phù hợp với các giám đốc doanh nghiệp.

Các đối tượng nghiên cứu được khảo sát bằng trắc nghiệm MSCEIT của John Mayer, Peter Salovey và David Caruso; version 2.0, 2002; dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Thông qua 8 tiểu test, MSCEIT giúp đo lường 4 nhóm năng lực trí tuệ cảm xúc: nhận biết cảm xúc; sử dụng cảm xúc; hiểu biết cảm xúc; và điều khiển, quản lý cảm xúc. Phương pháp khảo sát là trắc nghiệm, phỏng vấn sâu, quan sát, thống kê toán học với phần mềm SPSS 16.0.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, đa số giám đốc doanh nghiệp tư nhân tại TP.HCM có mức độ trí tuệ cảm xúc đạt mức trung bình (49,2%); chỉ 20% đối tượng đạt mức khá. Mức cao và rất cao (nhóm được kỳ vọng) có chưa đến 10% trên tổng số được khảo sát. Đặc biệt, có đến 22,5% (chiếm hơn 1/5 mẫu) số giám đốc doanh nghiệp tư nhân có chỉ số trí tuệ cảm xúc ở mức thấp, tức khả năng sử dụng cảm xúc có hạn chế nhất định. Yếu tố kinh nghiệm, tuổi tác cũng có ảnh hưởng; bởi người có nhiều kinh nghiệm sống có khả năng thấu hiểu cảm xúc tốt hơn.

Phân tích sâu hơn cho thấy, năng lực bậc cao nhất - năng lực quản lý cảm xúc trong quan hệ với người khác (tức khả năng tương tác với nhân viên và đối tác) lại yếu nhất. Đây là những con số đáng báo động, vì với một giám đốc doanh nghiệp tư nhân, trí tuệ cảm xúc đóng vai trò vô cùng quan trọng, đặc biệt trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay. Nghiên cứu cho thấy cần có định hướng trong việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý cảm xúc nói riêng và trí tuệ cảm xúc nói chung cho các giám đốc doanh nghiệp tư nhân.

TN
(Theo TC Tâm lý học, số 1-2013)

Các tin khác: