SpStinet - vwpChiTiet

 

Thực trạng đường huyết của các ca xét nghiệm đường huyết lần đầu tại bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh Phú Thọ

Đề tài do các tác giả Nguyễn Xuân Thủy (trường cao đẳng Y tế Phú Thọ), Lưu Văn Nguyên Phú, Bùi Anh Giao (bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh Phú Thọ) và Lê Thị Tài (trường ĐH Y Hà Nội) thực hiện nhằm mô tả tình trạng đường huyết của các ca xét nghiệm đường huyết lần đầu tại bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh Phú Thọ, từ đó giúp cho công tác phát hiện sớm, quản lý và khám chữa bệnh đái tháo đường có hiệu quả hơn.

Nghiên cứu tiến hành với các ca xét nghiệm đường huyết lần đầu tại bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh Phú Thọ trong 3 năm 2004, 2005, 2006.
Kết quả cho thấy, số lượng bệnh nhân có đường huyết cao đến khám tăng dần theo năm, số lượng bệnh nhân nam có đường huyết cao nhiều hơn bệnh nhân nữ đến khám. Số lượng bệnh nhân sống ở thành thị có đường huyết cao (62,9%) nhiều hơn bệnh nhân ở nông thôn (37,1%). Số lượng bệnh nhân có nghề nghiệp làm ruộng có đường huyết cao ít hơn các nghề khác (40,5% so với 59,5%).
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 3/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả