SpStinet - vwpChiTiet

 

Thực trạng dinh dưỡng của học sinh nhóm tuổi 12-13 tại hai trường THCS Lý Thường Kiệt - quận Đống Đa và Tân Dân - huyện Sóc Sơn, Hà Nội năm 2007

Đề tài do các tác giả Bùi Văn Dũng và Khương Văn Duy thực hiện nhằm mô tả thực trạng dinh dưỡng của học sinh nhóm tuổi 12-13 tại hai trường THCS Lý Thường Kiệt - quận Đống Đa và Tân Dân - huyện Sóc Sơn, Hà Nội năm 2007.

Đề tài tiến hành với 425 học sinh ở hai trường trên với 45,6% học sinh 12 tuổi, 54,6% học sinh 13 tuổi, 52,5% học sinh nam, 47,5% học sinh nữ; chiều cao trung bình từ 140cm-150cm chiếm 40,7%, chiều cao trung bình trên 150cm chiếm 31,3%; cân nặng dưới 30kg chiếm 26,1%, từ 30-40kg chiếm 42,6%, trên 40kg chiếm 31,3%.
Theo đó, tỷ lệ học sinh nam 12 tuổi bị suy dinh dưỡng của trường THCS Lý Thường Kiệt là 21,4%, của trường THCS Tân Dân là 41,5%; tỷ lệ học sinh nữ bị suy dinh dưỡng của trường THCS Lý Thường Kiệt là 10,7%, của trường THCS Tân Dân là 42,2%. Tỷ lệ học sinh nam 13 tuổi bị suy dinh dưỡng của trường THCS Lý Thường Kiệt là 20,2%, của trường THCS Tân Dân là 57,1%; tỷ lệ học sinh nữ bị suy dinh dưỡng của trường THCS Lý Thường Kiệt là 10,7%, của trường THCS Tân Dân là 40,8%. Tỷ lệ nam học sinh 12 tuổi thừa cân – béo phì của trường THCS Lý Thường Kiệt là 19,6%, nữ là 5,3%, trường THCS Tân Dân không có học sinh nào. Tỷ lệ nam học sinh 13 tuổi thừa cân – béo phì của trường THCS Lý Thường Kiệt là 17,3%, nữ là 5,4%, trường THCS Tân Dân không có học sinh nào.
LV (nguồn: Tạp Chí Y học thực hành, số 12/2007)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả