SpStinet - vwpChiTiet

 

Thúc đẩy phát triển Điện toán đám mây và các ứng dụng trên mạng TEIN4

Ngày 06/12/2012 tại Hà Nội, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia- Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Mạng thông tin Á – Âu (TEIN4) và Mạng nghiên cứu và Đào tạo Thái Lan (ThaiREN) tổ chức Hội thảo quốc tế “Thúc đẩy phát triển Điện toán đám mây và các ứng dụng trên mạng TEIN4” nhằm thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực ứng dụng mạng tiên tiên tiến phục vụ hoạt động nghiên cứu và đào tạo.


Tại Hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ những thành tựu nghiên cứu và phát triển mới nhất cũng như những kinh nghiệm trong triển khai điện toán đám mây và các ứng dụng mạng tiên tiến khác. Các nội dung như mô hình dịch vụ, bảo mật thông tin, các dịch vụ ứng dụng của điện toán đám mây, mô hình kinh doanh điện toán đám mây, các chính sách về điện toán đám mây… đã được các đại biểu thảo luận sôi nổi. Các đại biểu cũng tập trung thảo luận về khả năng triển khai các ứng dụng, tạo ra đám mây hàn lâm phối hợp giữa các nước thành viên trên nền tảng mạng TEIN4…

Hội thảo cũng đã đề cập đến những vấn đề lớn trong điện toán đám mây và các ứng dụng trên mạng TEIN4 nhằm tập hợp các nhà nghiên cứu và phát triển các ứng dụng để giải quyết những thách thức liên quan đến điện toán đám mây…

Điện toán đám mây là sự tiến hóa tự nhiên của điện toán lưới và việc ứng dụng rộng rãi ảo hóa phần cứng, phần mềm và cấu trúc định hướng dịch vụ. Mục tiêu của điện toán đám mây là chia sẻ các tài nguyên giữa những người sử dụng dịch vụ, các đối tác các các nhà cung cấp điện toán đám mây trong chuỗi giá trị điện toán đám mây. Điện toán đám mây đã trở thành nền tảng phân phối các dịch vụ trong lĩnh vực dịch vụ điện toán. Thành phần cơ bản của điện toán đám mây bao gồm các công nghệ chính như: ảo hóa, điện toán lưới, cấu trúc định hướng dịch vụ, tính toán phân tán, các mạng băng thông rộng, phần mềm mã nguồn…
 
Nguồn:  Trung tâm Nghiên cứu và phát triển truyền thông KH&CN

Các tin khác: