SpStinet - vwpChiTiet

 

Thúc đẩy hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng điện hạt nhân ở Việt Nam

Ngày 15/9/2011, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Đình Tiến đã có buổi tiếp và trao đổi với ông Daito Michio - Tham tán về cơ sở hạ tầng và năng lượng nguyên tử của Đại sứ quán Nhật Bản xung quanh việc tổ chức Hội thảo: Nhật Bản - Việt Nam trong đảm bảo an toàn điện hạt nhân sẽ được tổ chức tại Việt Nam trong thời gian tới.
 

Ông Daito Michio báo cáo với Thứ trưởng những vấn đề mà phía Nhật Bản dự kiến chuẩn bị cho Hội thảo bao gồm: Thời gian dự kiến (khoảng giữa tháng 10/2011); nội dung dự kiến (Sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima và chính sách năng lượng mới của Nhật Bản; xu hướng phát triển năng lượng hạt nhân của thế giới sau sự cố Fukushima; những vấn đề cơ bản cho việc xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận số 2); cơ quan chủ trì (Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản); các diễn giả tham gia (Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế, Đại học Tokyo, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam...)...
Thứ trưởng Lê Đình Tiến cơ bản nhất trí với những dự kiến mà ông Daito Michio đề xuất, đồng thời giao cho các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ KH&CN làm đầu mối thống nhất thời gian tổ chức và các nội dung cần thiết để Hội thảo được tổ chức đạt hiệu quả cao nhất.
Nguồn:  Tạp chí Hoạt động Khoa học  

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả