SpStinet - vwpChiTiet

 

Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và phát triển giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Để triển khai Chương trình hợp tác nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ trong một số lĩnh vực: Cơ khí – Chế tạo Máy; Công nghệ điện tử; Phụ tùng và linh kiện ô tô; Công nghệ Dệt may, ngày 24/01/2013, tại Hà Nội, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Bộ Kinh tế Trí thức Hàn Quốc đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Dự án thúc đẩy hợp tác nghiên cứu phát triển công nghệ công nghiệp hỗ trợ.
  

Nội dung chính của Biên bản ghi nhớ là Hàn Quốc sẽ đào tạo nghiệp vụ về ngành công nghiệp hỗ trợ cho các chuyên gia Việt Nam thuộc các lĩnh vực trên và hợp tác nghiên cứu và phát triển công nghệ công nghiệp hỗ trợ với tổng kinh phí là 1 tỷ Won/năm (tương đương 1 triệu USD). Thời gian thực hiện Dự án này trong 7 năm (2013 - 2019).

Trên cơ sở kết quả khảo sát hoạt động đổi mới công nghệ và nhu cầu công nghệ, thiết bị tiên tiến của các doanh nghiệp Việt Nam, Viện nghiên cứu công nghệ công nghiệp Hàn Quốc (KITECH) đã lựa chọn được 30 nhu cầu công nghệ hàng đầu của 4 lĩnh vực trên cần hợp tác phát triển với tiêu chí là các công nghệ này sẽ tạo giá trị gia tăng cao. Kinh phí thực hiện của mỗi dự án hợp tác nghiên cứu phát triển công nghệ này từ 100.000 – 200.000 USD/dự án. Thời gian thực hiện của mỗi dự án từ 1-2 năm.

Ông Jae-Hong Kim, Thứ trưởng bộ Kinh tế trí thức đã nhấn mạnh công nghiệp hỗ trợ là một trong những lĩnh vực thế mạnh của Hàn Quốc, do vậy mục đích của Dự án này là giúp Việt Nam phát triển công nghiệp hỗ trợ và hy vọng trong thời gian tới, Việt Nam sẽ sản xuất ra các sản phẩm tiên tiến để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông Lê Dương Quang, Thứ trưởng Bộ Công thương đã đánh giá việc hợp tác về công nghiệp hỗ trợ đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước. Đây cũng bước đi có ý nghĩa hết sức quan trọng trong sự phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam, góp phần tích cực vào việc thực hiện chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Chính phủ Việt Nam.

Cũng tại buổi Lễ này, Viện Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc (KITECH) và Viện Dệt may Việt Nam (TRI) đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu phát triển công nghệ trong lĩnh vực dệt may, tổ chức các hội thảo, diễn đàn, triển lãm, hợp tác về đào tạo nhân lực, xúc tiến công nghệ cũng như cung cấp tư vấn các dự án về đầu tư công nghệ.
 
Nguồn:  Cục Thông tin KH&CN Quốc gia

Các tin khác: