SpStinet - vwpChiTiet

 

Thúc đẩy hợp tác giữa Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Ngày 04/5/2012, tại Hà Nội, PGS. TS. Vũ Văn Khiêm- Hiệu trưởng Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ (KH&CN)- Bộ KH&CN và GS.TS. Nguyễn Văn Khánh- Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV)- Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký kết Thỏa thuận ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học về quản lý KH&CN.
 
  

Theo Thỏa thuận ghi nhớ, hai bên sẽ hợp tác trong các lĩnh vực: Đào tạo và bồi dưỡng kiến thức về quản lý KH&CN cho cán bộ, giảng viên, học viên cao học, sinh viên và các đối tượng khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của hai bên; Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản lý KH&CN, chính sách KH&CN thông qua việc đề xuất và cùng nhau tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, hội thảo khoa học; Trao đổi giảng viên để thực hiện nhiệm vụ đào tạo nêu trên; Hợp tác thực hiện các nhiệm vụ khác như tổ chức hội thảo, báo cáo chuyên đề, sinh hoạt khoa học, biên soạn và phát hành các tài liệu giảng dạy, tài liệu hướng dẫn và tham khảo về quản lý KH&CN, chính sách KH&CN.
Ngay trong buổi lễ ký kết, hai bên đã trao đổi, bàn bạc cụ thể kế hoạch hợp tác trong thời gian tới, như: cử giảng viên tham gia các chương trình của nhau, phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học, chuẩn bị triển khai đào tạo cao học ngành quản lý KH&CN, chính sách KH&CN ở các địa phương,...
Thỏa thuận ghi nhớ hợp tác giữa Trường Quản lý KH&CN và Trường Đại học KHXH&NV là một bước ngoặt trong quan hệ hợp tác giữa hai bên, đánh dấu sự trưởng thành và không ngừng phát triển của Trường Quản lý KH&CN.
Sự kiện này cũng sẽ mở ra những hướng đi và các cơ hội phát triển mới trong hoạt động của Trường và trong quá trình nỗ lực phấn đấu trở thành Học viện Quản lý KH&CN.
Nguồn:  Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Truyền thông KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả