SpStinet - vwpChiTiet

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp giáo sư Ngô Bảo Châu

Phát biểu tại buổi tiếp Giáo sư Ngô Bảo Châu nhân chuyến về nước làm việc với Bộ Giáo dục & Đào tạo và các Bộ, ngành liên quan về việc thành lập Viện Toán học cao cấp, chiều 8-11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, Chính phủ đánh giá rất cao thành công của giáo sư Ngô Bảo Châu, gắn liền với đó là tấm lòng của giáo sư đối với nền giáo dục của đất nước nói chung, bộ môn Toán học nói riêng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm phát triển các ngành khoa học, trong đó có ngành Toán học và coi đây là nền móng căn bản cho sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Do vậy, thành công của Giáo sư Ngô Bảo Châu có tác động rất lớn đến việc đổi mới giảng dạy và học tập môn Toán, tin tưởng Việt Nam hoàn toàn có thể vươn tới những thành công đỉnh cao trong ngành Toán học.
Thủ tướng cho biết, trong thời gian ngắn vừa qua, Chính phủ đã phê duyệt chiến lược phát triển Toán học giai đoạn 2010 - 2020 cũng như đồng ý thành lập Viện Toán học cao cấp. Qua đây, Thủ tướng mong muốn Giáo sư Ngô Bảo Châu dành thời gian cùng với Bộ Giáo dục & Đào tạo sớm đưa Viện Toán học cao cấp đi vào hoạt động cũng như phối hợp chặt chẽ trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy môn Toán.
Cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng và Nhà nước cho cá nhân giáo sư và gia đình, Giáo sư Ngô Bảo Châu khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình để sớm đưa Viện Toán học cao cấp vào hoạt động cũng như sẵn sàng dành thời gian tối đa để cùng với Bộ Giáo dục & Đào tạo thực hiện chiến lược phát triển ngành Toán học Việt Nam phát triển.
Giáo sư Ngô Bảo Châu bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và tạo điều kiện để Viện Toán học cao cấp đi vào hoạt động đạt hiệu quả.

QA (Tuổi Trẻ Online)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả