SpStinet - vwpChiTiet

 

Thủ tướng Chính phủ lập Ủy ban Vũ trụ Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1720/QĐ-TTg, thành lập Ủy ban Vũ trụ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giữ chức Chủ tịch Ủy ban.

Hai Phó Chủ tịch Ủy ban gồm Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, một Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cùng với 10 ủy viên, trong đó có ba nhà khoa học thuộc lĩnh vực công nghệ vũ trụ.
Quyết định trên nêu rõ nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban Vũ trụ Việt Nam là nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về chương trình, kế hoạch và các biện pháp thực hiện chiến lược cho từng thời kỳ; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp và đôn đốc các cơ quan liên quan thực hiện chiến lược.
Đồng thời, ủy ban này cũng có nhiệm vụ đại diện chính thức của Việt Nam tại các tổ chức quốc tế về công nghệ vũ trụ.

QA (Vietnam+)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả