SpStinet - vwpChiTiet

 

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Khoa học và Công nghệ

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định bổ nhiệm có thời hạn hai Thứ trưởng của hai Bộ: Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ.
  
Theo Quyết định số 1043-QĐ/TTg ký ngày 01/7/2011, ông Trần Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Cùng ngày, ông Trần Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ theo Quyết định số 1048-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Nguồn: Chinhphu.vn

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả