SpStinet - vwpChiTiet

 

Thứ trưởng Chu Ngọc Anh tiếp đoàn công tác Quỹ Giáo dục Việt Nam

“Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) rất quan tâm đến các hoạt động của Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) cũng như các sinh viên, nghiên cứu sinh do VEF tài trợ hiện làm việc tại các trường đại học, viện nghiên cứu, tập đoàn… sau khi kết thúc đào tạo và nghiên cứu ở Hoa Kỳ. Với các hoạt động của mình, VEF đã góp phần tăng cường nguồn nhân lực KH&CN cho Việt Nam…” - Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh tại buổi tiếp đoàn công tác của VEF ngày 03/8/2011.
 

Tại buổi tiếp, các thành viên của đoàn công tác VEF đã chia sẻ với Thứ trưởng dự án xây dựng website thông tin về các tổ chức nghiên cứu, trường đại học của cả 2 nước, hoạt động của Quỹ sau khi Chính phủ Hoa Kỳ kết thúc tài trợ vào năm 2016... Thay mặt đoàn công tác, Tổng Giám đốc Quỹ VEF bà Lynne McNamara mời đại diện của Bộ KH&CN tham dự phiên họp thường niên do VEF tổ chức cho các học giả, nghiên cứu sinh Việt Nam diễn ra tại Cần Thơ sắp tới. Thứ trưởng Chu Ngọc Anh cảm ơn đoàn công tác và cho biết, sẽ cử đại diện tham gia sự kiện quan trọng này.
Nguồn:  Tạp chí Hoạt động khoa học  

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả