SpStinet - vwpChiTiet

 

Biodiesel tổng hợp từ dầu trẩu và tính chất nhiên liệu B-5 của sản phẩm

Nhóm nghiên cứu Đoàn Ngọc Giang, Huỳnh Thanh Công, Bunchan Xaykueyra… thuộc Viện Khoa học vật liệu, Phòng Thí nghiệm trọng điểm động cơ đốt trong, Công ty Nhiên liệu sinh học quốc gia Laos Makkou tiến hành thực nghiệm quy trình chế biến dầu hạt trẩu theo công nghệ không bã thải.

Trong năm 2012, Viện Khoa học vật liệu ứng dụng (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) đã chuyển giao công nghệ không bã thải sản xuất nhiên liệu sinh học từ dầu hạt trẩu cho nước bạn Lào. Đến nay, nhiên liệu sinh học B-5 (95% dầu Diesel và 5% B-100 từ dầu hạt trẩu) đã được đưa vào sử dụng tại Lào. Trong nghiên cứu này, dầu hạt trẩu sử dụng làm nhiên liệu sinh học và khảo sát các tính chất của nó cũng như thử nghiệm trên động cơ xe ô tô là dầu trẩu của Cty Nhiên liệu sinh học Lào.

Kết quả cho thấy, nhiên liệu sinh học B-100 được sản xuất có các tiêu chuẩn tương tự như B100 đi từ các loại dầu béo thông dụng đã biết, ngoại trừ một số tính chất riêng vốn có của dầu trẩu như độ ổn định oxy hóa thấp, độ nhớt cao và hàm lượng các chất có 3 nối đôi cao. Phối trộn B-100 từ dầu trẩu Lào với dầu Diesel với tỷ lệ 5% và 95%, thử nghiệm so sánh tính chất nhiên liệu trên động cơ xe ô tô với bệ thử CD48 cho thấy, lực kéo và công suất kéo của B-5 đi từ dầu trẩu Lào không khác nhiều so với dầu Diesel. Khí thải (NOx, CO, CO2, độ mờ khói %OPA) của động cơ xe ô tô dùng thử nghiệm có sử dụng B-5 từ dầu trẩu Lào tốt hơn khí thải khi sử dụng dầu Diesel ở vùng tốc độ đến 60km/h.
LV (nguồn: TC Hóa học, Viện Hàn lâm KH&CN VN, 4AB51-2013)

Các tin khác: