SpStinet - vwpChiTiet

 

Thú chơi lão trà - Bonsai

Từ sau lễ hội trà Việt lần thứ nhất 2006 tại thành phố Đà Lạt, thú thưởng ngoạn trà như được thổi một luồng sinh khí mới. Mới đây thôi, những cây trà cổ thời thực dân, lớp “vật chứng” hiếm hoi còn sót lại từ những vườn trà chủ Tây gầy dựng hồi cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 vứt bỏ hoang phế, lăn lóc, nay bỗng “lên hương”.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả