SpStinet - vwpChiTiet

 

Thông báo sử dụng nguồn tin mới của Liên hợp Thư viện: Credo Reference

Nhằm đáp ứng nhu cầu tin đa ngành, đa lĩnh vực mà vẫn phù hợp với chuyên ngành sâu của các thành viên Liên hợp Thư viện Việt Nam về các nguồn tin khoa học và công nghệ (KH&CN), Cục Thông tin KH&CN Quốc gia đã đàm phán thành công để Credo Reference, cơ sở dữ liệu hàng đầu thế giới về các tài liệu tra cứu, tham khảo được bổ sung, cập nhật và chia sẻ trong khuôn khổ Liên hợp thư viện từ tháng 3/2014.
 

Credo Reference là cơ sở dữ liệu tra cứu, tham khảo trực tuyến đa ngành, đa lĩnh vực được tổng hợp từ nguồn dữ liệu của nhiều nhà xuất bản khác nhau, với hàng trăm bộ bách khoa thư, từ điển, cẩm nang, sách tra cứu đa ngành và chuyên ngành, bao trùm tất cả các lĩnh vực từ khoa học, công nghệ, y-dược học, kinh tế, ngoại giao, nông- lâm nghiệp, luật học, tâm lý học đến lịch sử, văn học và nghệ thuật…

Credo Reference cho phép truy cập tới hơn 500 bộ dữ liệu toàn văn từ hơn 80 nhà xuất bản uy tín trên thế giới, với tính chính xác và mức độ tin cậy cao. Bộ sưu tập Credo Reference hiện tại cho phép tra cứu và sử dụng thông tin về trên 3 triệu đầu mục dữ liệu về các lĩnh vực KH&CN khác nhau; 200.000 tệp âm thanh số hóa; 40.000 tranh ảnh nghệ thuật, khoa học, y học; và 90.000 tập bản đồ về các địa danh, đặc điểm địa lý trên toàn thế giới.

Đặc biệt, Credo Reference được đánh giá rất cao nhờ sử dụng giải pháp “Concept Map -Bản đồ tư duy sáng tạo” giúp tập hợp thông tin, dữ liệu và khuyến khích sự khám phá mở rộng. Đằng sau tất cả những dữ liệu, công vụ mà Credo Reference mang đến cho người dùng chính là mục đích quảng bá kiến thức khoa học và hỗ trợ đắc lực, hiệu quả cho công tác nghiên cứu, học tập và đào tạo.

Để sử dụng cơ sở dữ liệu, các thành viên Liên hợp Thư viện truy cập theo địa chỉ: http://search.credoreference.com từ địa chỉ IP máy chủ đã đăng ký.

Bên cạnh cơ sở dữ liệu ProQuest Central, cơ sở dữ liệu STD và KQNC, việc bổ sung thêm Credo Reference giúp các thành viên Liên hợp Thư viện tăng cường nguồn lực thông tin, phục vụ tốt hơn nhu cầu của bạn đọc trong giai đoạn hội nhập và phát triển.
Nguồn:  NASATI

Các tin khác: