SpStinet - vwpChiTiet

 

Thỏa thuận phối hợp thông tin tuyên truyền giữa Thông tấn xã Việt Nam và Bộ Khoa học - Công nghệ

Ngày 7/12/2009, tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Trần Mai Hưởng và Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ (KH&CN) Hoàng Văn Phong, Phó Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi và Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân đã ký Thỏa thuận phối hợp thông tin tuyên truyền giữa hai đơn vị nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền hoạt động KH&CN, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về KH&CN đến với đời sống, tạo điều kiện cho những thành tựu KH&CN được ứng dụng vào thực tiễn một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Tại Lễ ký, Tổng Giám đốc TTXVN Trần Mai Hưởng nêu rõ: Với sự hợp tác này, Bộ KH&CN và TTXVN sẽ có sự hợp tác hiệu quả và chặt chẽ hơn nữa để thông tin khoa học công nghệ góp phần tác động mạnh hơn đến phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Văn Phong nhấn mạnh: Với việc thực hiện Chỉ thị 1441/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường vai trò của TTXVN trong tình hình mới" và với tư cách là hãng thông tấn quốc gia có mạng lưới phóng viên thường trú rộng khắp ở trong và ngoài nước, sự hợp tác này sẽ cập nhật thông tin về KH&CN trong thời kỳ mới để qua đó chuyển tải đến công chúng hiểu biết, ứng dụng rộng rãi và hiệu quả nhất.

Theo thỏa thuận, hai bên thường xuyên trao đổi thông tin về cơ chế, chính sách đổi mới quản lý hoạt động KH&CN. Bộ KH&CN hỗ trợ các đơn vị của Thông tấn xã Việt Nam nâng cao nghiệp vụ, tiếp cận và xử lý thông tin về KH&CN; Phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện các biện pháp nhằm huy động các nguồn lực KH&CN phục vụ cho việc tăng cường tiềm lực, đổi mới và nâng cao trình độ khoa học và công nghệ của TTXVN.

Hai bên sẽ phối hợp xây dựng nội dung các chương trình tuyên truyền về KH&CN bám sát nhu cầu của xã hội, thường xuyên đổi mới hình thức tuyên truyền, bố trí dung lượng thích hợp trên các ấn phẩm thông tin của TTXVN cho các chương trình tuyên truyền về KH&CN, nhằm phục vụ hiệu quả nhu cầu tiếp cận thông tin và kiến thức khoa học của công chúng, góp phần đưa nhanh tiến bộ KH&CN vào đời sống và phát triển kinh tế - xã hội. TTXVN sẽ thông tin tuyên truyền kịp thời các hoạt động của Bộ KH&CN; Cơ chế chính sách mới về KH&CN có tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Phổ biến pháp luật, giới thiệu và nêu gương các điển hình, thành tựu nổi bật về KH&CN. Đồng thời, các nhà khoa học, nhà quản lý KH&CN xuất sắc; Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật của mọi tầng lớp nhân dân, các tổ chức KH&CN và doanh nghiệp hoạt động KH&CN có hiệu quả cũng được giới thiệu. Hàng năm, 2 bên sẽ cùng tham gia bình chọn các sự kiện KH&CN tiêu biểu, các nhà khoa học tiêu biểu và tuyên dương các tác phẩm báo chí xuất sắc về KH&CN.

TTXVN giao cho Ban Biên tập tin Trong nước, Bộ KH&CN giao cho Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN làm đơn vị đầu mối tổ chức thực hiện Thỏa thuận phối hợp hoạt động này. Định kỳ hàng năm, hai cơ quan sẽ cùng nhau xem xét, đánh giá và đề xuất bổ sung nội dung để Thỏa thuận phối hợp hoạt động phù hợp với tình hình thực tế.
QT (theo Bộ KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả