SpStinet - vwpChiTiet

 

Thiếu 400.000 nhân lực CNTT vào năm 2020

Số liệu được Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) cho biết tại hội thảo “Phát triển nguồn nhân lực CNTT: Chuẩn hóa kỹ năng nhân lực CNTT” diễn ra vào ngày 6-6.

Ông Tô Hồng Nam, đại diện Vụ CNTT, Bộ TT-TT khẳng định, nguồn nhân lực CNTT tại Việt Nam hiện nay có số lượng rất hạn chế. Dự kiến đến năm 2020 nhu cầu về nguồn nhân lực CNTT lên tới 600.000 người nhưng hiện chỉ có 2/3 số trường đại học (trong số 400 trường) có đào tạo ngành này và đáp ứng được hơn 60% nhu cầu. Với tốc độ phát triển của ngành như hiện nay, dự báo chúng ta sẽ thiếu đến 400.000 nhân lực CNTT vào năm 2020.

Bên cạnh đó, chất lượng nguồn nhân lực hiện nay cũng rất yếu. Theo điều tra của Vụ CNTT, khối xã, phường tại Hà Nội chỉ có 23,6% đơn vị có nhân lực CNTT đạt trung bình trở lên, hay Global Cybersoft hàng năm phỏng vấn 20% - 25% nhân lực CNTT nhưng chỉ 10% đáp ứng được yêu cầu. Nguyên nhân được các đại biểu chỉ ra xuất phát từ công tác đào tạo không có chuẩn đầu ra chung, mỗi cơ sở đào tạo theo giáo trình khác nhau, chứng chỉ cũng khác nhau gây khó khăn cho người sử dụng lao động.

Trước thực tế này, Vụ CNTT cho biết đang soạn thảo và sớm ra mắt thông tư về chuẩn kỹ năng dành cho những người làm việc trong ngành CNTT. Sẽ có hai chuẩn kỹ năng, gồm chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT và chuẩn kỹ năng CNTT chuyên nghiệp (ở mức cao hơn) và được phân loại vào 18 nghề CNTT chuyên nghiệp. Dự kiến, chuẩn kỹ năng CNTT sẽ là bắt buộc đối với các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước; còn đối với các ngành nghề khác trong xã hội sẽ mang tính tham khảo.
Nguồn: SGGP

Các tin khác: