SpStinet - vwpChiTiet

 

Bình Dương: Phổ biến quy định về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh

Sáng 11/01/2011, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC) - Sở KH&CN Bình Dương đã tổ chức Hội nghị phổ biến quy định về quản lý do lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. Tham dự có Giám đốc Sở KH&CN Thượng Văn Hiếu, Phòng Kiểm tra đo lường chất lượng các huyện, thị xã và hơn 135 đại lý xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, Chi cục TĐC đã phổ biến các quy định liên quan đến quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu: Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 5.5.2009 của Chính phủ về việc xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu; Thông tư số 11/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ KH&CN về quản lý do lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
Theo Thông tư số 11/2010/TT-BKHCN thì việc quản lý đo lường trong kinh doanh xăng dầu đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu thì các thương nhân bán lẻ xăng dầu phải có sẵn các ca đong, bình đong đối chứng có dung tích từ 1 đến 10 lít và các ống đong chia độ có phạm vi đo phù hợp (Điều 8), chất lượng xăng dầu nhập khẩu phải theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 1:2009/BKHCN do Bộ KH&CN ban hành (Điều 9)…
Thông tư 11/2010/TT-BKHCN có hiệu lực 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư 29/2007/TT-BKHCN ngày 25/12/2007 của Bộ KH&CN hướng dẫn điều kiện bảo đảm chất lượng, đảm bảo đo lường đối với hoạt động kinh doanh xăng động cơ, dầu diezen theo quy định tại Nghị định 55/2007/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính Phủ về kinh doanh xăng dầu.

QA (Nguồn: Sở KH&CN Bình Dương)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả