SpStinet - vwpChiTiet

 

Thiết kế tối ưu kết cấu thép bằng thuật toán tiến hóa

Đề tài do tác giả Vũ Anh Tuấn và Nguyễn Quốc Cường thực hiện nghiên cứu thiết kế tối ưu kết cấu.

Thuật toán tiến hóa là khái niệm dùng để chỉ các chương trình máy tính có sử dụng thuật toán tìm kiếm và tối ưu dựa trên nguyên lý tiến hóa tự nhiên. Hiện nay, nhiều thuật toán được nghiên cứu như: quy hoạch tiến hóa, chiến lược tiến hóa, thuật toán di truyền, tiến hóa vi phân.
Qua các ví dụ về thuật toán tiến hóa vi phân như: hệ dàn không gian 25 phần tử, có cột dây căng, khung phẳng hai nhịp 6 tầng, đề tài cho thấy, thuật toán tiến hóa vi phân đều cho kết quả tốt hơn các thuật toán tiến hóa khác. Tuy nhiên, thuật toán vi phân có thời gian tính toán còn lớn.
Tương lai với sự phát triển của máy tính, kết hợp với khả năng tính toán song song thì đó không còn là lo ngại. Với thuật toán tối ưu đơn giản, có thể áp dụng cho bài toán tối ưu tiết diện liên tục hoặc rời rạc. Việc áp dụng thuật toán tiến hóa để phân tích lựa chọn, tiến tới tìm được phương án tối ưu, giúp cho kĩ sư xây dựng có thêm phương án lựa chọn khi thiết kế.

BH (Theo Tạp chí KH&CN, số4/07)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả