SpStinet - vwpChiTiet

 

Thiết kế hệ hỗ trợ ra quyết định trong quản lý tài nguyên đất và nước vùng đồng bằng sông Cửu Long ứng phó biến đổi khí hậu

Để giải quyết các vấn đề trong quản lý bền vững tài nguyên đất và nước, việc xây dựng một mô hình dự báo định lượng bằng các kịch bản thay đổi hiện trạng sử dụng đất, độ che phủ rừng và sự thay đổi các yếu tố khí hậu bằng hệ hỗ trợ quyết định không gian (SDSS) là hết sức cần thiết, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH) hiện nay.


Nắm bắt thực tế trên, các tác giả Nguyễn Đình Tuấn, Cao Duy Trường (Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM), Cấn Thu Văn và Lê Thị Vinh Hương (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định) đã tiến hành nghiên cứu “Thiết kế hệ hỗ trợ ra quyết định trong quản lý tài nguyên đất và nước vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) ứng phó biến đổi khí hậu”.

 Kết quả nghiên cứu là bộ sản phẩm phần mềm và cơ sở dữ liệu với tên DSSCLIM, hệ hỗ trợ ra quyết định trong quản lý tài nguyên đất và nước ĐBSCL thích ứng với BĐKH, bao gồm: Ngân hàng các kịch bản tính toán (Scennarios); Ngân hàng tính toán các phương án; Ngân hàng dữ liệu số; Ngân hàng bản đồ; Ngân hàng văn bản liên quan; Bộ công cụ chạy các kịch bản ra quyết định.

Từ kết quả nghiên cứu đã hỗ trợ việc ra quyết định nhanh chóng, chính xác, định lượng , tránh mang tính chủ quan, định tính trong lựa chọn các phương án quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên đất và nước theo các kịch bản phát triển khác nhau. Hệ thống có khả năng tham mưu cho các cơ quan quản lý quy hoạch, đề ra chiến lược sát thực, chủ động đối phó với các tình huống xảy ra trong thực tiễn đặc biệt là ứng phó BĐKH.
Nguồn: Tạp chí Khí tượng Thủy văn, tháng 12/2015

Các tin khác: