SpStinet - vwpChiTiet

 

Thiết kế công trình sử dụng khung bê tông cốt thép chèn gạch chịu tải trọng động đất theo TCXDVN 375-2006

Đề tài do TS. Vương Ngọc Lưu (Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội) thực hiện.
Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát ảnh hưởng của khối xây chèn trong khung tới khả năng kháng chấn của công trình; tính toán ảnh hưởng của khối xây chèn đến sự làm việc của khung; đưa ra 3 trường hợp ví dụ tính toán tần số dao động riêng nhà khung có và không có tường chèn theo hai mô hình.

Theo đó, khi kể đến sự làm việc của tường chèn, độ cứng của công trình tăng lên rất đáng kể. Tần số dao động riêng cơ bản ở trường hợp 3 tăng 26% so với trường hợp 2, tăng 70% so với trường hợp 1. Việc mô hình hóa tường chèn thành các dải khối xây chịu nén (mô hình 1) hay mô tả là các phần tử tấm (mô hình 2) khi phân tích kết cấu cho kết quả chênh lệch không quá lớn, chỉ khoảng 10%.
Như vậy các kết quả lý thuyết cùng ví dụ tính toán cho thấy ảnh hưởng rõ rệt của tường chèn đến sự làm việc của khung khi chịu tải trọng động đất. Điều này khi thiết kế công trình khung bê tông cốt thép có tường chèn cần lưu ý đến. Tuy nhiên việc mô hình hóa kết cấu tường chèn thành các dải khối xây tương đương chịu nén, việc tính toán độ cứng của dải khối xây khá phức tạp dễ làm người thiết kế bỏ qua ảnh hưởng tường chèn. Để thuận tiện thi công thiết kế có thể mô hình hóa tường chèn là các phần tử tấm có mô đun đàn hồi của khối xây mà không gặp phải sự sai số quá lớn.
 
LV (nguồn: TC Xây dựng, 3/2009)

Các tin khác: