SpStinet - vwpChiTiet

 

Thiết kế cấp phối của bê tông tự lèn dùng cát nghiền

Đề tài do các tác giả Vũ Quốc Vương, Tưởng Lâm Hoa, Mậu Xương Văn, Hồng Cẩm Tường, Trịnh Quốc Công thực hiện nghiên cứu thiết kế chế tạo bê tông tự lèn dùng cát nghiền.

Theo đó, thiết kế cấp phối cho bê tông tự lèn dùng toàn bộ cát nghiền có thể dùng phương pháp thể tích tuyệt đối. Bê tông tự lèn dùng lượng chất kết dính nhiều hơn bê tông phổ thông, tỷ lệ N/CKD (nước/chất kết dính) nhỏ, phải dùng phụ gia siêu dẻo thế hệ mới, đặc biệt SCC (bê tông tự lèn) dùng cát nghiền phải dùng thêm phụ gia tạo bọt khí. Có thể dùng toàn bộ cát nghiền thay thế cát tự nhiên để chế tạo SCC, đã thí nghiệm với chín cấp phối dùng cát nghiền thì tám cấp phối thỏa mãn SCC với cường độ nén đạt từ 40-75 Mpa.
 
LV (nguồn: TC Xây dựng, 2/2009)

Các tin khác: