SpStinet - vwpChiTiet

 

Thiết bị mô phỏng môi trường đáy biển sâu trong phòng thí nghiệm

Hiểu được cách chất trầm tích và đá dưới biển sâu tương tác với các chất lỏng và khí xung quanh là một vấn đề rất khó tiếp cận. Nhưng một thiết bị do nhóm nghiên cứu của trường Đại học Illinois ở Chicago, Mỹ chế tạo, sẽ sao chép lại môi trường dưới đáy biển bên trong một khoang và nghiên cứu các mẫu vật bên trong khoang này bằng tia X quang dưới những điều kiện khắc nghiệt.

Nhóm nghiên cứu cho biết, khoang môi trường áp suất cao của họ có thể mô phỏng áp suất biển sâu tới 1000 atmotphe, sánh được với các phần sâu hơn của đại dương, và nhiệt độ từ 0 tới 200oC.

Các nhà nghiên cứu cho biết đây là thiết bị đầu tiên thu được thành công các dữ liệu tia X quang dưới những điều kiện khắc nghiệt như vậy. Các mô hình mẫu của thiết bị này đã được tạo ra cách đây chục năm và giờ được nhóm nghiên cứu cải tiến bằng cách thử nghiệm một số công nghệ mới và sử dụng kim loại bền hơn để chế tạo khoang. Nhiễu xạ X quang được sử dụng để xác định thành phần của các vật liệu phản ứng trong khoang và để nghiên cứu hiệu ứng của môi trường đáy biển. Một bơm hỗn hợp trực tiếp giữ cho các thể huyền phù được trộn đều và cân bằng.

Nhóm nghiên cứu cho biết, một chương trình tài trợ của Quỹ Khoa học Quốc gia sẽ tạo điều kiện cho họ cải tiến thiết bị này, bổ sung thêm các van bơm và thải để tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều khiển mẫu vật. Thiết bị này đã giúp cho các nhà nghiên cứu quan sát được sự tương tác giữa các chất khoáng với nước biển và với những chất khí mà họ cho vào, ví dụ như các-bon điôxit hoặc methane. Đồng thời, nhóm nghiên cứu còn có thể thực hiện các thí nghiệm lâu tới hàng tháng để quan sát những hiện tượng sẽ diễn ra.
QT (theo Eurekalert)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả