SpStinet - vwpChiTiet

 

Thiết bị lọc bụi, khí cho các làng nghề

Trước thực trạng ô nhiễm bụi, khí thải tại các làng nghề (đặc biệt là các làng nghề chế biến), các nhà khoa học thuộc Viện Bơm và Thiết bị Thủy lợi (Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam) đã nghiên cứu chế tạo thành công thiết bị lọc bụi, khí cho các làng nghề.
 

Thiết bị có chi phí thấp, không tốn diện tích lắp đặt, hiệu suất lọc bụi cao (đạt 98,79% và khử được hết mùi) nhờ sự kết hợp của hai hệ thống là xiclon màng nước và ống venturi cải tiến. Ngoài bụi gỗ, hệ thống thiết bị này còn làm việc hiệu quả với các loại bụi như bụi cát, bụi than, bụi vật liệu compozit, bụi nhẹ nên còn có thể áp dụng cho các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất khác.

Hiện tại, thiết bị đã được áp dụng tại một số cơ sở sản xuất thuộc làng nghề đồ gỗ Đồng Kỵ (Bắc Ninh), đạt được hiệu quả cao, góp phần vào bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe cho người dân.
Nguồn: Tạp chí KH&CN Việt Nam

Các tin khác: