SpStinet - vwpChiTiet

 

Thiết bị chưng cất tinh dầu hồi

Các nhà khoa học thuộc trung tâm Nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ, viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam đã nghiên cứu chế tạo thành công hệ thống thiết bị chưng cất tinh dầu hồi.
 

Hệ thống gồm lò đốt, nồi chưng cất, thiết bị trao đổi nhiệt và thiết bị phân ly tinh dầu. Công suất của hệ thống này đạt 300kg quả khô (tương đương 1.000kg quả tươi) cho một lần chưng cất, hiệu suất chưng cất đạt trên 90%, chất lượng tinh dầu sau khi chưng cất được đánh giá tốt. Hệ thống thiết bị chưng cất tinh dầu hồi quy mô nhỏ đã được thử nghiệm thành công tại một số cơ sở sản xuất của hội sản xuất, chế biến và kinh doanh hồi tỉnh Lạng Sơn.
Nguồn: SGTT

Các tin khác: