SpStinet - vwpChiTiet

 

Thị trường công nghệ phân tích, thí nghiệm - đặc trưng quan trọng của sự phát triển

Analytica Việt Nam 2011 (diễn ra từ 07-09/4/2011), Hội chợ quốc tế về công nghệ phân tích, thí nghiệm, chẩn đoán lần thứ 2 do Cục Thông tin KH&CN Quốc gia (Bộ KH&CN) phối hợp với Công ty Dịch vụ hội chợ triển lãm quốc tế IMAG (Đức) tổ chức tại TP.HCM cho thấy thị trường công nghệ phân tích, thí nghiệm, chẩn đoán tại Việt Nam đang phát triển với nhiều tiềm năng. Đây là lĩnh vực công nghệ thể hiện rất rõ trình độ phát triển kinh tế của một nước.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả