SpStinet - vwpChiTiet

 

Thí nghiệm và mô hình hóa các yếu tố bất định cơ bản trong bài toán độ tin cậy của kết cấu.

Đề tài do tác giả Nguyễn Quốc Bảo, Bùi Đức Năng (Học Viện Kĩ thuật quân sự) thực hiện để nghiên cứu các yếu tố bất định trong bài toán độ tin cậy của kết cấu công trình.

Tác giả tiến hành thí nghiệm với 300 mẫu bêtông (mac thiết kế là 200 loại vật liệu lựa chọn đảm bảo theo tiêu chuẩn), mẫu hình lập phương, kích thước 10x10x10cm. Sau đó tiến hành nén mẫu theo trình tự quy định và theo dõi, ghi kết quả, xác định lực nén đến khi bị phá hủy.
Dựa trên thuật toán mô hình hóa Composition (Phương pháp này có thể áp dụng cho cả biến ngẫu nhiên liên tục và biến ngẫu nhiên rời rạc) tác giả thiết lập chương trình thể nghiệm về độ bền nén của bêtông Mac 200. Hàm phahyst được lập trình trên phần mềm Matlab thực hiện cả hai nội dung: xử lí thống kê kết quả thí nghiệm và mô hình hóa dựa trên kết quả thí nghiệm nhận được.
Kết quả mô hình hóa cho phân phối thực nghiệm mới về cường độ chịu nén của mẫu bêtông với số lượng 10.000.
BH (Theo tạp chí Xây dựng, số 5/08)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả