SpStinet - vwpChiTiet

 

Theo dõi diễn tiến của chu kỳ hoạt động mặt trời thứ 24

Đề tài do TS. Trần Quốc Hà (ĐH Sư phạm TP.HCM) thực hiện nghiên cứu việc theo dõi chu kỳ thứ 24 hoạt động mặt trời được tiến hành năm 2010-2011 tại trường ĐH Sư phạm TP.HCM.
Việc khảo sát cho thấy, giữa dự đoán và diễn biến thực tế của hoạt động mặt trời không phải lúc nào cũng trùng khớp. Chu kỳ hoạt động mặt trời thứ 24 mặc dù mới bắt đầu được hơn 2 năm nhưng đã cho thấy diễn biến bất ngờ, khác dự đoán. Hoạt động mặt trời ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt hoạt động của con người trên trái đất, do vậy việc dự báo thời tiết vũ trụ và theo dõi diễn biến thực tế hoạt động mặt trời luôn luôn cần thiết. Đặc biệt, chu kỳ thứ 24 còn được tiên đoán là sẽ gây ra đại họa cho loài người. Mặc dù cơ sở khoa học của lời tiên đoán là chưa vững chắc nhưng việc theo dõi chu kỳ này có ý nghĩa rất lớn. Trên thế giới hầu hết các nước đều có trạm quan trắc mặt trời. Riêng ở Việt Nam, ngành khoa học về mặt trời chưa có chỗ đứng. Việc theo dõi, quan sát mặt trời và hoạt động của nó tại ĐH Sư phạm TP.HCM cần được duy trì.
LV (nguồn: TC Khoa học - ĐHSP TP.HCM, 9/2011) 

Các tin khác: