SpStinet - vwpChiTiet

 

Thêm động lực cho giới trẻ TP.HCM khởi nghiệp và sáng tạo

Ngày 17/5, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM tổ chức Lễ công bố Quỹ Đầu tư khởi nghiệp và sáng tạo TP.HCM (HSIF). Đây là một trong những hoạt động quan trọng được triển khai góp phần đưa TP.HCM trở thành Thành phố khởi nghiệp cho giới trẻ. HSIF phấn đấu đạt quy mô nguồn vốn trong giai đoạn 2016 – 2020 là 100 tỷ đồng.

HSIF được khởi xướng và sáng lập bởi Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM, đồng sáng lập bởi Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB). HSIF được hình thành với mong muốn giúp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung phát triển được dự án khởi nghiệp sáng tạo của mình, đóng góp chung vào sự phát triển của Thàng phố Hồ Chí Minh – Thành phố khởi nghiệp cho giới trẻ. Nguồn vốn được hình thành từ các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, cá nhân góp vốn.
 

Các đơn vị ký kết góp vốn tại buổi lễ công bố Quỹ Đầu tư khởi nghiệp và sáng tạo TP.HCM. Ảnh: LV. 
 
Ngay tại lễ công bố, Quỹ ra mắt với số vốn ban đầu là 30 tỷ đồng với sự đóng góp của SHB, OCB (Ngân hàng TMCP Phương Đông) và HDBank (Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM). Việc kêu gọi thu hút các nguồn vốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục được thực hiện theo các mốc thời gian cụ thể nhằm đảm bảo số vốn đạt 100 tỷ vào năm 2020.

Như vậy, tính đến nay, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM có hai nguồn quỹ hỗ trợ về tài chính cho người khởi nghiệp gồm: Quỹ Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp và Quỹ Đầu tư khởi nghiệp và sáng tạo, đều có quy mô vốn là 100 tỷ đồng. Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp (BSSC) trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM sẽ quản lý, điều hành và là bộ phận thường trực điều phối cả hai nguồn quỹ này.
 

Đại diện các đơn vị tham gia quỹ trao đổi với báo chí và doanh nghiệp tại lễ công bố HSIF. Ảnh: LV.
 
Bà Trương Lý Hoàng Phi (Giám đốc BSSC) chi biết, HSIF hướng đến các hoạt động hỗ trợ, bảo trợ và đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp thực hiện các sản phẩm đổi mới, sáng tạo, góp phần thay đổi cuộc sống. Quỹ sẽ xem xét và khuyến khích các doanh nghiệp có định hướng công nghệ như: ứng dụng trên Mobile, Internet, ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp,… có tiềm năng áp dụng quy mô rộng tại Việt Nam và các nước có điều kiện phát triển tương tự trong khu vực và thế giới. Quỹ cũng dành cơ chế ưu tiên cho các doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế mũi nhọn hoặc trợ gúp cho các ngành kinh tế mũi nhọn của Thành phố, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, các sáng chế có tính thực tiễn và có khả năng thương mại hóa cao,… do các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên của các trường đại học trên địa bàn TP.HCM khởi xướng.

Với định hướng chiến lược trên, kỳ vọng các nguồn Quỹ sẽ đóng góp một nguồn lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển, tạo sức bật cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, góp phần xây dựng TP.HCM trở thành “vùng trũng” của sáng tạo, thu hút và chắp cánh cho các ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp.
Lam Vân

Các tin khác: