SpStinet - vwpChiTiet

 

Thế giới cảm xúc qua “lăng kính” 3D

3D (Three Dimensions) là công nghệ hình ảnh nổi, tạo hình ảnh trong không gian ba chiều. Công nghệ này đã được ứng dụng trong một số lĩnh vực như phim, ảnh, kiến trúc, trò chơi…

Đọc tiếp...

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả