SpStinet - vwpChiTiet

 

Thay đổi thu nhập cho người làm khoa học

Đó là một trong những nội dung quan trọng, chủ yếu của Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT/BKHCN-BTC-BNV ngày 26/12/2011 của liên Bộ KH-CN, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ sẽ được triển khai trong thời gian tới.

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2014, tổ chức KH-CN tự xây dựng quỹ lương và thực hiện chi trả lương, thu nhập cho cán bộ, người lao động thuộc tổ chức KH-CN thay vì mức chi trả lương theo quy định của Nhà nước.

Bên cạnh đó, Thông tư 36 cũng quy định thay đổi phương thức cấp kinh phí hoạt động thường xuyên cho các tổ chức KH-CN công lập. Đối với các tổ chức KH-CN hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách, nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế- kỹ thuật chuyên ngành phục vụ quản lý nhà nước thuộc đối tượng quy định tại khoản 3, điều 4 Nghị định số 115/2005/NĐ-CP, ngân sách nhà nước cấp kinh phí cho hoạt động thường xuyên (bao gồm tiền lương, tiền công và tiền chi hoạt động bộ máy của tổ chức KH-CN) theo hình thức khoán.

Mức khoán kinh phí căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao hàng năm của đơn vị không thấp hơn mức kinh phí ngân sách nhà nước cấp chi kinh phí hoạt động thường xuyên của năm trước liền kề; ngoài ra được tính tăng thêm đối với các khoản chi thực hiện cải cách tiền lương, mở rộng tổ chức và tăng cường nhiệm vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Ngoài kinh phí thường xuyên được cấp theo mức khoán trên, chậm nhất đến ngày 1/1/2014, loại hình tổ chức KH-CN này được giao kinh phí hoạt động thường xuyên trong dự toán chi thực hiện các nhiệm vụ KH-CN nhà nước.

Theo Thông tư 36, tổ chức KH-CN cũng được sử dụng tài sản nhà nước, bao gồm cả tài sản trí tuệ đã được giao quản lý và sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật; được dùng tài sản hình thành từ nguồn vốn vay và tài sản đã được giao quyền sở hữu hợp pháp để thế chấp theo quy định.
 
Nguồn: Báo Đất Việt

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả