SpStinet - vwpChiTiet

 

Thay đổi nồng độ yếu tố hoại tử Uα trong huyết thanh ở bệnh nhân lao phổi người già

Đề tài do các tác giả Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Xuân Triều, Tạ Bá Thắng (Bệnh viện 103) thực hiện nhằm tìm hiểu sự thay đổi nồng độ Uα (Tumor necrosis factor α – TNFα) trong huyết thanh và mối liên quan của chúng với chỉ số khối cơ thể và số lượng hang trên X quang của bệnh nhân lao phổi người già.

Nghiên cứu tiến hành với các nhóm bệnh nhân gồm 88 bệnh nhân được chẩn đoán xác định là lao phổi (57 nam, 31 nữ, tuổi trung bình 57,5) được điều trị nội trú tại Bệnh viện lao và bệnh phổi Hải Dương từ tháng 12/2006-12/2007. Nhóm lao phổi người già (nhóm 1) gồm 59 bệnh nhân, 34 nam, 25 nữ, tuổi 65 trở lên; nhóm lao phổi trung tuổi (nhóm 2) gồm 29 bệnh nhân, 19 nam, 10 nữ, tuổi từ 40-55; nhóm người bình thường gồm 15 người khỏe mạnh.

Kết quả, nồng độ trung bình TNFα ở bệnh nhân lao phổi người già là 25,51 ± 15,03 pg/ml và nhóm lao phổi trung tuổi là 19,11 ± 7,14 pg/ml, đều cao hơn nhóm người bình thường nhưng nồng độ trung bình TNFα ở nhóm lao phổi người già cao hơn nhóm lao phổi trung tuổi một cách rõ rệt (p<0,05). Ở bệnh nhân trên X quang có nhiều hang, 69,6% tăng nồng độ TNFα huyết thanh. Nồng độ TNFα huyết thanh không có mối tương quan với chỉ số khối cơ thể (r=0,07, p>0,05).

LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 5/2008)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả