SpStinet - vwpChiTiet

 

Biện pháp cải tiến chất lượng hệ thống máy cắt bao bì trong công nghiệp

Hiện nay, việc đảm bảo sự hoạt động ổn định của các hệ thống dây chuyền máy cắt, tăng độ chính xác, giảm thiểu tổn thất về mặt kinh tế cũng như tư liệu sản xuất là yêu cầu thực tế cần thiết đặt ra trong ngành công nghiệp sản xuất bao bì.
 

Nhằm hỗ trợ cho các hệ thống dây chuyền máy cắt cũ có nhiều sai số mà không yêu cầu thay thế nâng cấp toàn bộ dây chuyền, nhóm tác giả Nguyễn Hà Phương, Phạm Ngọc Minh và Vũ Thị Quyên (Viện Công nghệ thông tin – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) đã tiến hành “Xây dựng thuật toán điều khiển chính xác cải tiến chất lượng hệ thống máy cắt bao bì trong công nghiệp”.

Kết quả: khi động cơ được cấp tốc độ 2.400 vòng/phút để cắt vật ra thành các đoạn có độ dài là 60 cm, tỷ lệ lỗi thấp nhất ở lần cắt thứ 17 với tỷ lệ lỗi là 0.03%, tỷ lệ lỗi cao nhất ở lần cắt thứ 7 là 0.484%. Điều này cho thấy tỷ lệ lỗi của các lần cắt ở cấp tốc độ 2.400 vòng/phút nhỏ hơn 0.5%; Ở lần cấp tốc độ 3.000 vòng/phút, tỷ lệ lỗi mỗi lần cắt nhỏ hơn 0.8% (tỷ lệ lỗi cao nhất là 0.892%, thấp nhất là 0.004%); Trong lần cấp tốc độ 3.600 vòng/phút, tỷ lệ lỗi cao nhất là 0.863%, thấp nhất là 0.073%; Lần cấp tốc độ cao nhất 4.200 vòng/phút, số tỷ lệ lỗi cao tăng đáng kể, cụ thể tỷ lệ lỗi ở lần cắt thứ 2 là 0.968%, lần cắt thứ 4 là 0.971% và lần cắt thứ 7 là 0.928%, tỷ lệ lỗi thấp nhất thu được là 0.137%. Kết quả cho thấy hệ thống chạy với sai số luôn ở dưới mức 1%.
 
Việc cải tiến bộ điều khiển bằng thuật toán điều khiển chính xác đã hỗ trợ cho hệ thống dây chuyền hoạt động hiệu quả hơn, giúp cải thiện hoạt động của các hệ thống máy cắt bao bì hiện tại. Hy vọng  giải pháp này sẽ được áp dụng rộng rãi trong thời gian sắp tới.
Nguồn: Tạp chí Tự động hóa ngày nay, số 177/2015
 

Các tin khác: