SpStinet - vwpChiTiet

 

Thảo luận hợp tác trong khuôn khổ RCF

Ngày 01/02/2012, TS. Lê Chí Dũng - Phó Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) đã tiếp ông Russell Gibbs, chuyên gia IAEA, thư ký của Diễn đàn hợp tác pháp quy (RCF) làm việc tại Cục về kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ RCF.
  

Được thành lập năm 2010, Diễn đàn hợp tác pháp quy (RCF) bao gồm 19 cơ quan pháp quy của các nước thành viên IAEA và 2 tổ chức quốc tế với mục đích trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về pháp quy nhằm tăng cường an toàn hạt nhân trên toàn thế giới. Cục đã chính thức trở thành thành viên của Diễn đàn hợp tác pháp quy (RCF). Đây là cơ hội hợp tác với các quốc gia thành viên khác nhằm xây dựng một cơ quan pháp quy hạt nhân quốc gia phát triển và độc lập để đảm bảo an toàn và an ninh cho chương trình điện hạt nhân.
Tại buổi tiếp, Phó Cục trưởng Lê Chí Dũng đã bày tỏ sự cám ơn chân thành đến những hỗ trợ của IAEA cho chương trình phát triển điện hạt nhân của Việt Nam nói chung và sự phát triển của Cục nói riêng. Phó Cục trưởng cũng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa các nước thành viên trong khuôn khổ RCF.
Hai bên đã rà soát lại các công việc đã triển khai sau cuộc họp trước tại Việt Nam và phía Cục cũng đưa ra các đề xuất hợp tác nhằm tăng cường năng lực của cơ quan pháp quy như hợp tác trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ kỹ thuật…
Nguồn:  Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả