SpStinet - vwpChiTiet

 

Thành phần loài và sự phân bố của các loài cá trong các thủy vực nước lạnh ở miền bắc Việt Nam

Đề tài do tác giả Bùi Đắc Thuyết, Ngô Sỹ Vân (Viện Ngiên cứu nuôi trồng thủy sản 1) thực hiện nhằm trình bày thành phần loài và sự phân bố của các loài cá trong các thủy vực nước lạnh ở miền Bắc Việt Nam.

Đề tài được triển khai tại các thủy vực nước lạnh (nhiệt độ <23C) ở miền Bắc như: Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang. Các thủy vực nghiên cứu là các nhành suối và các mó nước ở vùng núi cao phía bắc. Đây là các thủy vực nước chảy nơi có địa hình dốc, điều kiện dòng chảy mạnh và nước trong…
Kết quả nghiên cứu cho thấy, thành phần loài cá trong các thủy vực nước lạnh ở Việt Nam có 48 loài thuộc 28 giống, 12 họ, 5 bộ. Trong đó, bộ cá chép có thành phần giống loài đa dạng nhất với 28 loài thuộc 16 giống, chiếm 58% tổng số loài thu được.
Sự phân bố loài cá giữa các điểm nghiên cứu cũng có sự khác nhau. Các thủy vực ở Lào Cai có thành phần loài các nhiều nhất với 20 loài, thuộc 15 giống 8 hộ và 4 bộ trong khi ở Cao Bằng chỉ xác định được 1 loài.
Nhìn chung các loài cá ở đây là những đối tượng rộng nhiệt, phổ biến trong thủy vực nước chảy như: suối, thác nước, sông vùng núi. Một số loài cá có ý nghĩa trong đời sống của người dân địa phương: Garra imberba, opsariichthys bidens, placogobio bacmeensis…
BH (Theo tạp chí Sinh học, số 1/08)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả