SpStinet - vwpChiTiet

 

Thành phần loài và đặc điểm tăng trưởng các loài tảo phân lập từ ống tiêu hóa của nghêu vân

Tác giả Đặng Ngọc Thùy (Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh thủy sản Nam Bộ, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2) thực hiện nghiên cứu này nhằm xác định thành phần loài và phân lập một số loài tảo trong ống tiêu óa của nghêu vân (Meretix lusoria), qua đó góp phần trong nghiên cứu đa dạng nguồn thức ăn tươi trong nuôi trồng thủy sản.

Nghêu vân là loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ khá phổ biến trong khu vực Đông Á và Đông Nam Á, là nguồn dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe con người. Vi tảo có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái biển và là nguồn thức ăn sơ cấp đối với các loài thủy sản, đặc biệt là ấu trùng hai mảnh vỏ.

Nghiên cứu này thực hiện với loài nghêu vân được thu thập tại cảng Gomso, Hàn Quốc. Kết quả cho thấy, trong ống tiêu hóa của nghêu vân đã ghi nhận được tổng cộng có 34 loài vi tảo. Trong đó, 32 loài vi tảo được phân loại dựa trên đặc điểm hình thái dưới kính hiển vi quang học. Có hai loài tảo thuần là Neorhodella sp. Minutocellus sp. đã được phân lập và nuôi thành công. Đồng thời xác định được nhiệt độ tốt nhất cho sự phát triển của hai loài tảo này là từ 180C đến 220C. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ phân chia tế bào của hai loài tảo đạt cao nhất là 1,62 ± 0,39 và 2,24 ở Neorhodella sp. và 0,39 ± 0,01 và 0,56 ở Minutocellus sp.
LV (Nguồn: Tạp chí Nghề cá ĐBSCL, số 7-2016)

Các tin khác: