SpStinet - vwpChiTiet

 

Thành phần hóa học của tinh dầu thông Pà Cò Pinus Kwangtungensis chun ex tsiang ở Việt Nam

Đề tài do tác giả Trần Huy Thái, Phùng Thị Tuyết Hồng (Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật) thực hiện nhằm tìm hiểu thành phần hóa học của tinh dầu từ lá thông Pà Cò thu được tại khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Đây là loài được đánh giá là gần và đang tuyệt chủng vì quần thể nhỏ, dễ bị chia cắt, thường bị người dân khai thác.

Thông Pà Cò được thu tại khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha vào tháng 10/2005, nhóm tác giả tiến hành xác định hàm lượng tinh dầu bằng phương pháp chưng cất hồi lưu trong thiết bị Clevenger, định tính định lượng các thành phần hóa học bằng phương pháp sắc kí khí - khối phổ. Kết quả () cho thấy, hàm lượng tinh dầu trong lá khoảng 0,03%. Tinh dầu là một chất lỏng, màu vàng chanh, có mùi thơm nhẹ và có tỷ trọng nhẹ hơn nước. Đề tài đã xác định được 31 hợp chất trong tinh dầu từ lá thông Pà Cò trong đó có những hợp chất chính là: α- pinen (16,41%), ß-caryophyllen (14,50%), δ-cadinen (8,09%), α-cadinol (7,59%), bicyclo [4.4.0] dec-1-en, 2-isopropyl-5-methyl-8-methylen (6,77%) và 1-limonen (6,65%).

BH (Theo Tạp chí Sinh học, tập 29, số 4/07)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả