SpStinet - vwpChiTiet

 

Thành lập Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Khu công nghệ cao (CNC) Đà Nẵng, trực thuộc TP. Đà Nẵng sẽ được thành lập với diện tích 1.010 ha trên địa bàn huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng. Đây là nội dung của Quyết định 1979/QĐ-TTg ngày 28/10/2010 về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của khu CNC Đà Nẵng.

Khu CNC Đà Nẵng có chức năng nghiên cứu, ươm tạo, phát triển, chuyển giao, ứng dụng CNC; đào tạo nhân lực CNC; ươm tạo doanh nghiệp CNC; sản xuất, kinh doanh, dịch vụ CNC; đẩy mạnh ứng dụng và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đầu tư mạo hiểm.
Quyết định nêu rõ, trong quy hoạch chung phải dành trên 50% diện tích cho xây dựng cơ sở nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; chuyển giao, ứng dụng CNC; đào tạo nhân lực CNC;…
Các cơ sở ươm tạo CNC, ươm tạo doanh nghiệp CNC phải có hạ tầng kỹ thuật đáp ứng cho việc ươm tạo công nghệ phù hợp với lĩnh vực chuyên ngành; có cam kết và kế hoạch hợp tác với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, sản xuất phục vụ hoạt động ươm tạo;…
Lãnh đạo Ban Quản lý (BQL) khu CNC Đà Nẵng  gồm có Trưởng ban và không quá 3 Phó Trưởng Ban. Trưởng ban và các Phó Trưởng BQL do Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật.
Vốn đầu tư cho khu CNC từ ngân sách địa phương và ngân sách Trung ương hỗ trợ, kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước. Dự án đầu tư vào khu CNC để thực hiện việc đào tạo, nghiên cứu, ươm tạo CNC, ươm tạo doanh nghiệp CNC,… được hưởng các ưu đãi về thuế theo quy định hiện hành.
Khu CNC Đà Nẵng được thành lập nhằm thu hút các nguồn lực CNC trong nước và nước ngoài, thúc đẩy phát triển CNC; gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; thúc đẩy đổi mới công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp CNC và phát triển thị trường công nghệ;…
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

QA (Bộ KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả