SpStinet - vwpChiTiet

 

Thành lập Hội đồng khoa học tư vấn phát triển TP.HCM

UBND TP.HCM vừa có quyết định thành lập Hội đồng khoa học nhằm tư vấn, hoạch định nhiều vấn đề quan trọng của Thành phố.

Cơ quan thường trực Hội đồng khoa học TP.HCM là Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố do GS.TS. Nguyễn Ngọc Giao, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật TP.HCM, làm chủ tịch hội đồng; PGS.TS. Phan Minh Tân, Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật TP.HCM và ông Tô Bửu Giám, Chủ tịch Ủy ban giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu làm phó chủ tịch hội đồng. Hội đồng còn tập hợp nhiều nhà nghiên cứu, nhà khoa học nổi tiếng thuộc nhiều lĩnh vực như: GS.TS. Phan Thị Tươi, nguyên hiệu trưởng Đại học Bách khoa TP.HCM; TS. Trần Du Lịch, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM; GS.TS.BS. Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch Hội Ung bướu Việt Nam...

Hội đồng khoa học TP.HCM có nhiệm vụ tư vấn việc triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; tư vấn xây dựng, hoạch định và thực hiện các chỉ đạo của Thành ủy; xây dựng các dự thảo chiến lược, chương trình, kế hoạch lãnh đạo, điều hành của UBND TP trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, khoa học xã hội...

Hội đồng cũng có trách nhiệm đề xuất và góp ý kiến áp dụng các thành tựu tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển lớn ở Thành phố; đồng thời tư vấn về phương hướng, biện pháp đào tạo, bồi dưỡng và sử dựng đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật và công nhân có tay nghề cao.
Nguồn: khoahocphothong.com.vn

Các tin khác: