SpStinet - vwpChiTiet

 

Thành lập Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y - Sinh học

ĐH Quốc gia Hà Nội vừa thành lập Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học khoa Y Dược. Đây là Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học đầu tiên ở Đại học Quốc gia Hà Nội.
 

 
Hội đồng cơ sở gồm 7 thành viên, trong đó có 2 thành viên từ Khoa Luật và Trường ĐHKHXH & NV - ĐHQGHN.

Hội đồng có nhiệm vụ xét duyệt về mặt đạo đức các đề cương, giám sát việc tuân thủ trong quá trình thực hiện, nghiệm thu đề tài cùng với Hội đồng khoa học của khoa Y Dược. Theo quy định của Bộ Y tế, Hội đồng này cũng sẽ thực hiện nhiệm vụ xem xét về mặt đạo đức cho các đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) của các đơn vị khác khi có yêu cầu.

Trong thời gian tới, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học sẽ tổ chức lớp tập huấn, hội thảo cũng như các buổi trao đổi về đạo đức trong nghiên cứu khoa học có đối tượng là con người, trong đó có các lĩnh vực về nghiên cứu Y học, Dược học… và các lĩnh vực nghiên cứu khác có liên quan.

Đối với các đề tài trong ĐHQGHN có sử dụng đối tượng nghiên cứu là con người, các bệnh phẩm, sinh phẩm về con người... hoặc những đề tài nghiên cứu xã hội học có liên quan đến y tế cần phê duyệt về mặt đạo đức thì Hội đồng đạo đức khoa Y Dược có đầy đủ các điều kiện để có thể tổ chức các phiên họp nhằm góp ý và tham mưu cho các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tại Việt Nam, năm 2002, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 5129/2002/QĐ-BYT về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học. Đây là văn bản pháp quy đầu tiên quy định về đạo đức trong nghiên cứu y sinh học ở Việt Nam.

Năm 2012, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học được đổi tên thành Ban đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học. GS.TS.NGND Trương Việt Dũng - nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa học - Đào tạo, Bộ Y tế hiện là Chủ nhiệm Khoa Y dược, ĐHQGHN là Chủ tịch (nhiệm kỳ 2012-2017).

Đây là một Hội đồng đạo đức cấp cao nhất, độc lập với Bộ Y tế đầu tiên ở nước ta.

Nguồn: Dân trí

Các tin khác: