SpStinet - vwpChiTiet

 

Thành lập Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Ngày 08/6/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 890/QĐ-TTg thành lập Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN).
  

Theo đó, Cục có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ KH&CN thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phát triển thị trường công nghệ và hỗ trợ hình thành, phát triển doanh nghiệp KH&CN trên phạm vi cả nước.
Cục sẽ xây dựng chương trình quốc gia, quy hoạch và kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về phát triển thị trường công nghệ và doanh nghiệp KH&CN. Đồng thời xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện thành lập, quy chế hoạt động và nội dung quản lý sàn giao dịch công nghệ; điều kiện thành lập tổ chức xúc tiến giao dịch công nghệ, tổ chức thẩm định, định giá công nghệ; thiết lập, quản lý mạng lưới các sàn giao dịch công nghệ quy mô vùng, quốc gia và quốc tế; thúc đẩy kết nối cung cầu công nghệ giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp;làm đầu mốimạng lưới ươm tạo công nghệ và hỗ trợ chuyển giao công nghệ của các viện nghiên cứu, trường đại học;... Cục cũng có nhiệm vụ hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp KH&CN tại các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức KH&CN, doanh nghiệp; hướng dẫn tổ chức thực hiện thủ tục công nhận doanh nghiệp KH&CN.
Theo Quyết định, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở chính đặt tại Hà Nội.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 8/6/2011.
 
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Truyền thông KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả